Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare

Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare

Nytt på BPHRs webbplats: Under mappen Branschinformation publicerar BPHR successivt tips, råd och rekommendationer till inköpare. Se fliken Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare.

Våra råd baserar sig på branschens erfarenheter och diskussioner om hur vi som branschföreträdare på bästa sätt hjälper inköpare, särskilt vad gäller frågeställningar kring upphandling av produkter för professionell hygien och rengöring.

Där hittar du nu information om Upphandlingsmyndighetens verktyg för hållbar upphandling, om ett excelhjälpmedel för att underlätta utvärdering av anbud och om rekommenderat upplägg för jämförande tester av maskindiskmedel för storkök.

Prenumerera på våra nyheter och följ oss på LinkedIn så du ser när vi publicerar något nytt.

Välkommen att höra av dig till BPHR-kansliet om du har frågor i samband med upphandlingar!