Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare om placering av doseringsangivelser

Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare om placering av doseringsangivelser

Under mappen Branschinformation publicerar BPHR successivt tips, råd och rekommendationer till inköpare. Se fliken Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare. Våra råd baserar sig på branschens erfarenheter och diskussioner om hur vi som branschföreträdare på bästa sätt hjälper inköpare, särskilt vad gäller frågeställningar kring upphandling av produkter för professionell hygien och rengöring.

Nu finns våra råd kring frågan om krav på placering av doseringsangivelser för rengöringsprodukter som doseras manuellt.

Läs under fliken Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare