BPHRs ståndpunkt beträffande palmolja

BPHR stödjer det gemensamma initiativet från Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen om hållbar palmolja*.

Initiativet inom kosmetik och rengöringsprodukter, kallat SISPO (Swedish Initiative Sustainable Palm Oil in Cosmetics and Detergents), baserar sig på WWF:s hållning i palmoljefrågan och är ett svenskt initiativ som syftar till att:

  • öka användningen av ansvarsfullt producerad och certifierad (enligt RSPO=Roundtable on Sustainable Palm Oil) palmolja och palmkärnolja

  • uppnå bättre spårbarhet i råvaruledet

  • öka efterfrågan på ansvarsfullt producerad palmolja.

Målet är att:

  • berörda företag kompenserar (enligt Book & Claim) för använd palmolja och palmkärnolja i sina respektive produkter.

  • minst 90% av den palmolja som används i produkterna ska vara hållbart producerad (minst enligt mass balance-principen) senast år 2020.

Råvaruleverantörerna säljer palmolja som är certifierad enligt mass balance. Eftersom tillgången på sådan palmolja ökar finner vi det sannolikt att marknaden kommer att kunna erbjuda råvaror i den utsträckning som behövs för att nå målet 90% hållbar palmolja år 2020.

*Med palmolja avses palmolja och palmkärnolja, där den senare är den huvudsakliga råvaran för oleokemiska ingredienser i kemisk-tekniska produkter. Det är palmkärnoljans innehåll av molekyler med kolkedjor om 12 kolatomer (lauryl-), som är värdefull för hygien- och rengöringsprodukter. Inom livsmedelsindustrin används huvudsakligen palmolja.

Läs mer om hållbar palmolja på https://www.hallbarpalmolja.se/

Läs mer på WWFs webbplats https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-marknader/1551360-palmolja

Läs mer om RSPO på https://www.rspo.org/

Läs mer om RSPO och certifiering enligt bl.a. Book & Claim och mass balance på https://rspo.org/certification/supply-chains

BPHRs ståndpunkt beträffande palmolja kan hämtas här