Mikroplast

BPHR stödjer Kemikalieinspektionens slutsatser angående mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter

BPHR stödjer Kemikalieinspektionens slutsatser angående mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter

Kemikalieinspektionen (KemI) presenterade tidigare i år en rapport från ett regeringsuppdrag – ”Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter”. Rapporten sändes ut på remiss från Miljö- och energidepartementet. KTF (Kemiska Tekniska Företagen), där BPHR (Branschföreningen professionell Hygien & Rengöring) är en av flera branschföreningar, har lämnat yttrande över KemIs förslag. KemIs huvudsakliga förslag är att inte ytterligare begränsa mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter på nationell nivå. Vi stödjer KemIs bedömning.