Hjälpmedel för upphandling av kemisk-tekniska produkter: IIH-mall

IIH har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta utvärdering av anbud i samband med upphandling av kemisk-tekniska produkter - främst maskindisk- och torkmedel för professionell användning. Hjälpmedlet är en excelfil med vissa på förhand ifyllda uppgifter och kalkyler. Excelfilen fungerar alltså som mall för upphandlingar.

Vid utvärdering av anbud vid en upphandling kan det vara svårt att göra rättvisande jämförelser av priser och kostnader. Vår erfarenhet är att svårigheterna är särskilt stora när det gäller maskindiskmedel och torkmedel samt tvättmedel för professionell användning. Vårt syfte med detta hjälpmedel är att underlätta dels för leverantörer att lämna uppgifter på ett enhetligt sätt och dels för upphandlare att göra rättvisande jämförelser mellan anbud.

Upphandlingsmallen/excelfilen finns här >>

Förklaringar och instruktioner för användning av upphandlingsmallen finns här >>