Pressinformation: IIH har publicerat nytt informationsmaterial om branschens piktogram

PRESSINFORMATION  

Bildtecken – eller piktogram – ger klara besked om rengöringsprodukter. IIH har publicerat nytt informationsmaterial om branschens piktogram för att underlätta korrekt produktanvändning. Det nya informationsmaterialet, som inkluderar några nya och några reviderade piktogram, kan beställas från IIHs kansli.

Vad är piktogram?

Piktogram på förpackningar för rengöringsprodukter för professionellt bruk ger enkla och klara besked om hur innehållet ska användas. Så säkerställs att rätt produkttyp och rätt metod används för varje uppgift. Effektiv, säker och miljöanpassad rengöring tryggas - utan språkproblem. Branschen i Europa har sedan många år ett gemensamt system för kommunikation med användare. Företagen i Sverige var bland pionjärerna i Europa och införde piktogram redan i mitten av 1990-talet.

-Piktogrammen för rengöringsprodukter kan sägas motsvara vägmärken i trafiken – ett område där det varnas och vägleds via bildtecken, säger Ulrika Flodberg, VD IIH.

Så får du tag i information om branschens piktogram

Nu finns nya och omarbetade piktogram. Därför har IIH uppdaterat såväl informationsfolder som informationsplansch avsedd för t.ex. städutrymmen eller andra platser där rengöringsprodukter förvaras. Utbildare, städbolag, restauranger m.fl. kan beställa informationsmaterialet till självkostnadspris från IIH.

-Vi positiva till att utbildare inom t.ex. städområdet, sprider kunskap om hur piktogrammen tillämpas. Alla är välkomna att beställa informationsmaterialet från IIH, säger Ulrika Flodberg.

Läs mer under fliken Dokument >>

Hämta pressinformationen här >>

IIH, Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, är en branschförening för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment. IIH har 17 medlemmar. En av branschföreningens hörnstenar är att bidra till att branschens kunder får information för säker hantering av produkterna.

Presskontakt: Ulrika Flodberg, VD IIH, ulrika.flodberg@ktf.se, 0708-98 81 81.