IIH/KTF Organisation AB stämmer Aksab Kemi i Marknadsdomstolen

PRESSINFORMATION  

Aksab Kemi Sverige AB är ett företag som marknadsför och säljer tvätt- och rengöringsprodukter framför allt till professionella aktörer, såsom restauranger och storhushåll. På senare tid har företaget också vunnit ett antal kommunala upphandlingar av produkter för maskindisk m.m. Trots att IIH redan 2011 uppmärksammade Kemikalieinspektionen på företagets felaktigt märkta produkter har företaget fortsatt att sälja produkter med felaktig märkning och felaktiga säkerhetsdatablad. IIH/KTF Organisation AB har därför beslutat att stämma Aksab Kemi i Marknadsdomstolen.

 

Skyddet av hälsa och miljö åsidosätts

Vi finner det allvarligt att Aksab Kemi AB säljer kemiska produkter som är felaktigt märkta och levereras med säkerhetsdatablad som inte uppfyller gällande lagstiftning. Redan 2011 uppmärksammade IIH Kemikalieinspektionen på Aksabs felaktiga märkning. Nuvarande regler för säkerhetsdatablad, som syftar till att undvika skador på människa, egendom och miljö, började gälla redan 2010. Trots detta följer inte Aksabs produkter gällande lagstiftning.

Samtidigt framhåller Aksab särskilt i sin marknadsföring på företagets webbplats att Aksab och dess produkter uppfyller ”gällande lagar och förordningar” och att bolaget har ”hög kunskapsnivå” och ”rätt kunskap”.

 

Konkurrens på lika villkor

Kemiska produkter, och särskilt tvätt- och rengöringsmedel, omgärdas idag av omfattande lagstiftning för att säkerställa ett starkt skydd för användarnas hälsa och miljön. Att uppfylla dessa regelverk innebär påtagliga kostnader och administrativa bördor för företagen i branschen.

IIH och KTF Organisation AB representerar den seriösa branschen som sätter lagefterlevnad och skydd av hälsa och miljö i främsta rummet.

-Vi kan inte acceptera att företag verksamma i vår bransch systematiskt bryter mot lagar och förordningar. Med ett sådant agerande utsätter de användare och miljö för onödiga risker. Dessutom sätts konkurrens på lika villkor ur spel, säger Ulrika Flodberg, VD IIH.

 

Pressmeddelandet >>

Läs den formella stämningsansökan >>. Bilagorna kan hämtas här >>.

 

IIH, Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, är en branschförening för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment. IIH är en sektion i KTF Organisation AB och har 17 medlemmar. En av branschföreningens hörnstenar är att se till att branschen följer gällande lagstiftning.

Presskontakt: Ulrika Flodberg, VD IIH, ulrika.flodberg@ktf.se, 0708-98 81 81.