Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet: Konferens vid Uppsala universitet den 5 november

Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan. Nya råvaror, nya processer, förändrade matvanor samt en allt större andel åldrande befolkning ger nya nischer för patogena mikroorganismer. Detta kräver ständig uppdatering av kunskaper. Konferensen blir en heldag i universitetsmiljö med intressanta föreläsningar och förhoppningsvis givande diskussioner.

Arrangörer är Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi (Linnéuniversitetet, Högskolan i Kristianstad, Uppsala universitet, Umeå universitet och Örebro universitet) i samarbete med KTF (Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet), IIH (Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien) och BFS (Branschföreningen för Storköksleverantörer).

Målgrupper: Anställda inom handel och livsmedelsindustri, inköpsansvariga inom kommun/landsting, kostchefer, kostrådgivare, lärare i Hem- och konsumentkunskap, media, livsmedelsinspektörer, personal inom restaurang och storhushåll, politiker, intresseorganisationer och övriga intresserade.

Tid: Onsdagen den 5 november kl 9-16

Plats: Universitetshuset, Klockporten sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala

Information, program och anmälningsblankett finns här >>