Bättre totalekonomi med professionell rengöring

När du anlitar företag anslutna till Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, IIH, kan du känna dig trygg för att allt görs rent på rätt sätt. Du kan vara säker på att alla regler och lagar följs.

Vi stödjer ständigt våra medlemmar med de senaste rönen och lagtolkningarna. Och vi lägger ner all vår tid på att föra våra medlemsföretags talan i olika sammanhang.

Anlita företag anslutna till IIH eller anslut ditt företag till oss. Det tjänar både du och din personal, och i slutändan även miljön, på.