BPHR hjälper företag att ta ansvar för hur produkter och metoder påverkar hälsa, miljö och material

  • IIH bevakar och tolkar lagar och förordningar i Sverige och EU - särskilt på kemikalieområdet
  • IIH bevakar miljömärkningsfrågor och andra miljöfrågor
  • IIH fungerar som lobbyorganisation och remissinstans
  • IIH sprider information och kunskap inom IIHs kompetensområden
  • IIH utformar branschgemensamma policies, rekommendationer etc
  • IIH ger tillgång till ett nätverk för branschfrågor
  • IIH följer branschens utveckling och trender.