Krav för medlemskap

IIH är Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien.

Till ordinarie medlem må styrelsen anta företag som bedriver försäljning av produkter inom området industriell och institutionell hygien.  Företag vars rörelse endast delvis faller inom dessa branscher kan erhålla medlemskap för denna del.

Till associerad medlem kan styrelsen anta företag som levererar råvaror eller service till ovan angivna branscher, eller företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen.

Som medlem i IIH förbinder sig företaget att följa svensk lagstiftning på de områden som berör företagets verksamhet och produkter. Företaget åtar sig också att arbeta efter de branschrekommendationer som utarbetats inom branschföreningen.