Branschinformation

Här finns publikationer, rekommendationer m.m. till nytta för användare, utbildare, inköpare m.fl.

Välj bland flikarna till vänster och tanka ner beställningsblanketter, branschrekommendationer o dyl. (Det mesta av materialet har tagits fram innan IIH bytte namn till BPHR).

Under hösten 2018 kommer BPHR successivt att publicera Tips & råd till inköpare. Prenumerera på våra nyheter och följ oss på LinkedIn!