Utbildningar och seminarier hos BPHR

KTF Utbildning är en utbildningsportal som lanseras av Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring (BPHR), Sveriges Färg- och Limföretagare (SVEFF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS).

Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. Därför omfattar utbildningarna inom ktfutbildning.se såväl grundläggande kurser inom relevanta lagstiftningar och djupdykningar ner i specifika ämnesområden som inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar. Här hittar du intressanta och innehållsrika utbildningar inom kemi, biologi, toxikologi, lagstiftning, tillämpning och aktuella frågor som rör följande branscher: kosmetik, färg, lack, lim, växtskydd, tvätt och rengöring, professionell hygien och storkök.

.

Notera att det inte går att anmäla sig till kurser direkt via respektive branschorganisations hemsida eller direkt via kontaktperson på BPHR.

För allmänna frågor och funderingar, kontakta Lorena Costa, lorena.costa@ktf.se.