Kanslisamverkan på KTF

Om KTF - Kemisk Tekniska Företagen

Kemisk Tekniska Företagen är en sammanslutning av fem branschorganisationer som driver ett gemensamt kansli. KTFs målsättning är att främja de branscher som är representerade i kansliets fem branschföreningar: KoHF, Sveff, BFS, BPHR (f.d. IIH) och Svenskt Växtskydd. Det gör vi genom att fånga upp, kanalisera och driva frågor av gemensamt intresse för medlemsföretagen.

Kansliet består av följande fem branschorganisationer:

KoHF - Kosmetik- och Hygienföretagen

Sveff - Sveriges Färg och Limföretagare

BFS - Branschföreningen för Storköksleverantörer

BPHR - Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring

Svenskt Växtskydd