Kansliet

BPHR är en del av KTF (Kemiska Tekniska Företagen). Läs mer om KTF-kansliets branschföreningar och medarbetare i respektive organisation.

Vill du sända e-post till oss på kansliet? Skriv förnamn.efternamn@ktf.se

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Besöksadress: Storgatan 19, Näringslivets Hus

Karta till kansliet >>

Växelnummer 08-783 82 40

Vi på BPHR-kansliet:

Ulrika Flodberg

VD för BPHR

Tel: 070-898 81 81

Epost: ulrika.flodberg@ktf.se

Lorena Costa

Assistent på kansliet

Tel: 070-972 81 96

Epost: lorena.costa@ktf.se

Olof Holmer

Huvudansvarig för KTF-kansliet (Kemisk Tekniska Företagen)

VD för KTF Organisation AB

Tel: 08-783 82 43

Epost: olof.holmer@ktf.se