BPHR hjälper företag

Branschföreningens uppgift är att tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen och främja branschens utveckling genom att t.ex.:

  • vara ett diskussionsforum för medlemmarna

  • främja utveckling, produktion och marknadsföring av branschens produkter, detta i såväl tekniskt som ekonomiskt hänseende

  • representera branschen vid kontakt med nationella och internationella myndigheter och organisationer och att vidta åtgärder vid behov.

I praktiken innebär det att:

  • BPHR bevakar och tolkar lagar och förordningar i Sverige och EU - särskilt på kemikalieområdet

  • BPHR bevakar miljömärkningsfrågor och andra miljöfrågor

  • BPHR fungerar som lobbyorganisation och remissinstans

  • BPHR bidrar med fakta och helhetsperspektiv för att bredda debatten inom BPHRs kompetensområden

  • BPHR utformar branschgemensamma policies, rekommendationer etc

  • BPHR ger tillgång till ett nätverk för branschfrågor

  • BPHR följer branschens utveckling och trender.