Medlemskap i BPHR markerar leverantörens...

  • kunskap om nu gällande och kommande lagstadgade krav,
  • engagemang och vilja att ta ansvar i miljö-, hälso- och hygienfrågor av betydelse för branschen,
  • höga ambitioner att följa gemensamt utarbetade policies och branschrekommendationer.

Samverkan och informationsutbyte inom BPHR - där stora och små medlemsföretag tillsammans står för ca 80 % av marknaden - syftar till att skapa trygghet för kunder och användare.