Böcker, broschyrer m.m.

Professionell rengöring

Rengöringsteknik och fakta om produkter - Regler och ansvar

Innehåller bilaga med uppdateringar!

Professionell Rengöring ger grundläggande kunskaper om den kemiska sammansättningen hos såväl rengöringsprodukter som de föroreningar man vill avlägsna.

Mer om boken

Pris 325:- (medlemspris 150:-)

Uppdateringar efter oktober 2014 publiceras här:

Nytt september 2015: F.d. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier, som flyttades till Konkurrensverket 2014, flyttades under 2015 på nytt - denna gång till Upphandlingsmyndigheten.


Professionell rengöring och hygien

Egenkontrollens grundförutsättningar

Innehåller bilaga med uppdateringar!

Det här är andra boken i BPHRs (f.d. IIHs) serie Professionell Rengöring. För hotell, restauranger, catering, barer, storkök, gatukök, bagerier, konditorier, livsmedelsbutiker m fl. Skriven i samarbete med BFS.

Mer om boken

Pris 295:- (medlemspris 125:-)


Professionell rengöring och lokalvård

Produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll

Innehåller bilaga med uppdateringar!

Från BPHR (f.d. IIH) vill vi dela med oss av fakta och erfarenheter om produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll vid städning och lokalvård. På så sätt vill vi hjälpa dig som arbetar som städare, arbetsledare, inköpare och upphandlare eller i andra funktioner att hitta bra lösningar för ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt rengörings- och lokalvårdsarbete.

Mer om boken

Pris 295:- (medlemspris 150:-)

Uppdateringar efter oktober 2014 publiceras här:

Nytt september 2015: F.d. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier, som flyttades till Konkurrensverket 2014, flyttades under 2015 på nytt - denna gång till nybildade Upphandlingsmyndigheten.


Tips för hållbar användning av desinfektionsmedel för professionellt bruk


Professional Cleaning: A Key Contributor to Public Health, Hygiene and Wellbeing


Klara besked

Bildtecken - piktogram, ger klara besked om rengöringsprodukter

Informationsfolder om piktogram.

Pris 5:-/st. För utbildare kostnadsfritt.

Kontakta BPHR-kansliet (f.d. IIH) för beställning av piktogrambroschyrer.


Klara besked om rengöringsprodukter

Informationsplansch om piktogram, avsedd för städutrymmen.

Pris 5:-/st. För utbildare kostnadsfritt.

Kontakta BPHR-kansliet (f.d. IIH) för beställning av piktogramplanscher.


Läs etiketten!

Informationsfolder om CLP.

Till användare av kemiska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll.