BPHR stödjer Kemikalieinspektionens slutsatser angående mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter

BPHR stödjer Kemikalieinspektionens slutsatser angående mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter

Kemikalieinspektionen (KemI) presenterade tidigare i år en rapport från ett regeringsuppdrag – ”Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter”. Rapporten sändes ut på remiss från Miljö- och energidepartementet. KTF (Kemiska Tekniska Företagen), där BPHR (Branschföreningen professionell Hygien & Rengöring) är en av flera branschföreningar, har lämnat yttrande över KemIs förslag. KemIs huvudsakliga förslag är att inte ytterligare begränsa mikroplaster i kosmetiska och kemiska produkter på nationell nivå. Vi stödjer KemIs bedömning.

Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare

Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare

Nytt på BPHRs webbplats: Under mappen Branschinformation publicerar BPHR successivt tips, råd och rekommendationer till inköpare. Se fliken Offentlig upphandling: Tips & råd till inköpare. Våra råd baserar sig på branschens erfarenheter och diskussioner om hur vi som branschföreträdare på bästa sätt hjälper inköpare, särskilt vad gäller frågeställningar kring upphandling av produkter för professionell hygien och rengöring. Där hittar du nu information om Upphandlingsmyndighetens verktyg för hållbar upphandling, om ett excelhjälpmedel för att underlätta utvärdering av anbud och om rekommenderat upplägg för jämförande tester av maskindiskmedel för storkök.

Aksab Kemi AB döms för lagstridig och otillbörlig marknadsföring

Aksab Kemi AB döms för lagstridig och otillbörlig marknadsföring

I april 2015 stämde IIH (genom servicebolaget KTF Organisation AB) Aksab Kemi Sverige AB i dåvarande Marknadsdomstolen. Företaget tillverkar, marknadsför och säljer tvätt- och rengöringsprodukter framför allt till professionella aktörer, såsom restauranger och storkök inom såväl privat som offentlig sektor. Stämningen mot Aksab Kemi AB rörde främst felaktigt märkta produkter och felaktiga säkerhetsdatablad. Den 14 augusti 2017 föll domen i Patent- och marknadsdomstolen (f.d. Marknadsdomstolen) och IIH/KTF vann på samtliga punkter.

Läs och lär mer om professionell rengöring och hygien

IIHs europeiska branschorganisation AISE har publicerat en webbplats för att sprida kunskap speciellt om professionell rengöring och hygien. Att hålla rent i våra hem är mycket viktigt, men visste du hur kritiskt det är för samhället att vi har rena och hygieniska offentliga miljöer och industrimiljöer, såsom t.ex. skolor, sjukhus, kontor, stationer, flygplatser och livsmedels- och dryckestillverkande industrier? Professionell renhet och hygien är helt enkelt vitalt för människors hälsa och välbefinnande. Läs och lär mer. Länk hittar du under fliken Dokument.

Pressinformation: IIH har publicerat nytt informationsmaterial om branschens piktogram

Bildtecken – eller piktogram – ger klara besked om rengöringsprodukter. IIH har publicerat nytt informationsmaterial om branschens piktogram för att underlätta korrekt produktanvändning. Det nya informationsmaterialet, som inkluderar några nya och några reviderade piktogram, kan beställas från IIHs kansli.