Om professionell rengöring

Att hålla rent i våra hem är mycket viktigt, men visste du hur kritiskt det är för samhället att vi har rena och hygieniska offentliga miljöer och industrimiljöer, såsom t.ex. skolor, sjukhus, kontor, stationer, flygplatser och livsmedels- och dryckestillverkande industrier?

Företag inom den professionella rengöringssektorn (BPHR-företag) bidrar till att säkerställa en hög nivå av renhet och - när det är befogat - desinfektion i alla miljöer utanför hemmet. På så sätt bidrar vår bransch till att minska eller eliminera kontakten med allvarliga och potentiellt dödliga infektionsagens.

Renhet och hygien i alla miljöer utanför hemmet skulle inte vara möjlig utan de produkter och den service som såväl stora som små företag i vår bransch tillhandahåller. Professionell renhet och hygien är helt enkelt vitalt för människors hälsa och välbefinnande.

Professionell hygien med fokus på handhygien