Arbetsmiljöverket: Brister i kemikaliehantering på många arbetsplatser

Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser. Inspektionerna har genomförts inom skola, gröna näringar, vård och omsorg, hotell och restaurang, badanläggningar, fordonsverkstäder, avfallshantering, livsmedelsindustri och tvätterier.

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Det har framför allt handlat om bristande dokumentation och att förteckning över farliga ämnen på olika sätt inte är komplett.

Inspektionerna är en del i en europeisk arbetsmiljökampanj för att få friskare arbetsplatser genom att hanteringen av farliga ämnen ska ske på ett säkert sätt. Under början av 2019 kommer Arbetsmiljöverket att följa upp med inspektioner på de arbetsplatser som har fått krav.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.