Upphandlingsmyndighetens remiss: Hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter

Det finns nu möjlighet att kommentera upphandlingsmyndighetens (UH-myndighetens) förslag till reviderade hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter. Remissen gäller två kriteriedokument för produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll - ett avseende kemiska produkter (t.ex. tvätt-, disk- och rengöringsmedel) och ett avseende kosmetiska produkter (t.ex. tvål och schampo). Desinfektionsmedel och andra biocider har lyfts ut ur kriterierna. Kommentarer ska lämnas till UH-myndigheten senast den 22 februari.

Huvudsakliga förändringar i hållbarhetskriterierna jämfört med tidigare aktuell version gäller:

  • Nedbrytbarhetskrav

  • Miljöfarlighet

  • Sensibiliserande produkter

  • Parfym

  • Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper

  • Palmolja

  • Plastförpackningar

  • Fosfat

BPHR har under hösten 2018 medverkat i expertgruppen för revideringen av kriterierna och lämnat synpunkter under arbetets gång. Därefter har myndigheten arbetat med kriterierna, bl. a. ur juridisk synvinkel. Det slutgiltiga remissförslaget har diskuterats ingående i BPHRs tekniska kommitté den 22 januari. Under veckorna fram till den 22 februari arbetar vi med att sammanställa ett yttrande till UH-myndigheten. Kommentarer utöver vad som framfördes på mötet med BPHRs tekniska kommitté tas tacksamt emot till ulrika.flodberg@ktf.se senast den 20 februari.

Information om förslaget till reviderade hållbarhetskriterier finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.