Kommissionen: Guide för arbetsmiljöinspektörer om OEL, DNEL etc.

 

Europeiska kommissionen har publicerat en interimsguide för inspektörer. Guiden har gjorts av Senior Labour Inspector's Committee (SLIC) i England, Tyskland och Frankrike. Guiden beskriver hur Occupational Exposure Limits (OELs), Derived No Effect Levels (DNELs) och Derived Minimal Effect Levels (DMELs) slås fast och hur de kan användas på arbetsplatser.

Läs mer om vägledningen här >>

Eller hämta vägledningen här >>