Arbetsmiljöverket: Remiss om föreskrifter om smittrisker

Arbetsmiljöverket har sänt ut på remiss förslag till föreskrifter om smittrisker och ber om synpunkter senast den 5 januari 2018. Syftet med förändringen som föreslås är att förtydliga reglerna om arbete som innebär smittrisker. De föreslagna reglerna fokuserar på hygieniska förebyggande åtgärder. Risker som inte är smittrisker föreslås istället hanteras i andra föreskrifter.

Remissförslaget finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.