Arbetsmiljöverket: Vägledning för exponeringsbedömning av luftföroreningar

För alla kemiska riskkällor som har ett hygieniskt gränsvärde ska arbetsgivaren bedöma om halten i luften är godtagbar och dokumentera bedömningen. Arbetsmiljöverket har tagit fram en vägledning om hur bedömningen kan göras.

Vägledningen med publiceringsdatum 2017-04-25 finns här >>