Biocider: Listan över verksamma ämnen i granskningsprogrammet har uppdaterats

Listan över vilka verksamma ämnen som är under utvärdering i granskningsprogrammet har uppdaterats genom en ändringsförordning. Bland annat har del 2 i bilaga II till biocidförordningen strukits. Ändringsförordningen trädde ikraft den 9 maj 2017. Ämnen som inte längre stöds i granskningsprogrammet och som förbjöds i och med Kommissionens beslut om icke-godkännande i november 2016 får inte längre tillhandahållas på marknaden efter den 4 november 2017.

Länk till information hos ECHA (OBS! ECHAs webbplats nyligen rättad) >>