Giftinformationscentralen: Information om inrapportering för kemiska produkter

Den 1 jan 2020 träder de EU-gemensamma reglerna ikraft för det nya formatet för inrapportering till GIC för kemiska produkter. Reglerna i Annex VIII till CLP innebär bland annat att den information som lämnas till olika Giftinformationscentraler i Europa ska vara lika i alla länder samt att ECHA ska tillhandahålla det EU-gemensamma formatet för detta och en databas för inrapportering.

Tillämpningen av de nya kraven kommer att införas stegvis beroende på produktens avsedda användning.

  • För blandningar avsedda för konsumentanvändning gäller kraven i bilaga VIII från och med den 1 januari 2020.

  • För blandningar avsedda för yrkesmässig användning gäller kraven i bilaga VIII från och med den 1 januari 2021.

  • För blandningar avsedda för industriell användning gäller kraven i bilaga VIII från och med den 1 januari 2024.

  • Om en produkt har flera avsedda användningsområden gäller kraven från den deadline som infaller först.

Giftinformationscentralen har lagt upp information på sin hemsida om Annex VIII och vad detta innebär för inrapporteringen. Även om inte alla parametrar är klara för inrapportering är det viktigt att börja förbereda det som går att förbereda. Myndigheterna diskuterar om det går att förskjuta ikraftträdandet på grund av att IT-systemen inte är klara, men än är inget beslut fattat.

Läs mer om Annex VIII på GICs hemsida.

Generell information om inrapportering av kemiska produkter:

Läs mer på Giftinformationscentralens hemsida