ECHA publicerar inte längre oavslutade ansökningar till artikel 95-listan

ECHA har upphört med publicering av listan över oavslutade ansökningar av aktiva ämnen och leverantörer till artikel 95-listan. ECHA har bedömt att det nu är tillräckligt att den officiella artikel 95-listan finns publicerad. Den uppdateras månatligen med företag som godkänts och annan ny information.

Länk till artikel 95-listan >>