IIH: Branschvägledning om biocidprodukter - processen/det praktiska arbetet och branschvägledning om samarbete mellan biocidföretag

 

Baserat på ett par utmärkta pedagogiska presentationer från svenska biocidnätverket och Ramberg advokater, har IIH sammanställt två stycken branschvägledningar till stöd för IIH-företagens arbete med biocidprodukter.

Den ena är en vägledning om processen och det praktiska arbetet med företagens biocidprodukter. Den andra vägledningen kompletterar den första, eftersom den fokuserar på samarbete mellan biocidföretag för regelefterlevnad ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.

Här finns branschvägledningarna:

Biocidprodukter: Processen/det praktiska arbetet >>

Samarbete mellan biocidföretag för regelefterlevnad ur ett konkurrensrättsligt perspektiv >>

Branschvägledningarna ligger också under fliken Medlemskapet - Branschrekommendationer >>