Svanen-remiss: Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin

 

Miljömärkning Sverige har lagt ut förslag till nya kriterier för Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin på remiss. Svanen ska ha synpunkter senast den 22 augusti. För ett eventuellt IIH-yttrande måste kansliet få era synpunkter senast den 15 augusti.

På följande länk finns kriterieförslaget, bakgrund till förslaget och kalkylblad för beräkningar av miljöskadliga ämnen >>