Kansliets kontakt i transportfrågor

 

Pär Svahnberg är numera ansvarig för kansliets arbete med frågor rörande transport av farligt gods. Han konsulteras av kansliet för att vara sammankallande för Sveffs Transport- & Emballagekommitté och för kontakter med myndigheter och europeiska branschorganisationen.

Pär ersätter Håkan Järvelid som nu gått i pension och är liksom han säkerhetsrådgivare.

e-mail: par.svahnberg@toxintelligence.se

tel: 0730-62 69 62