KemI-rapport: Låg användning av miljöfarliga konserveringsmedel i kosmetiska produkter

Användningen av konserveringsmedel som kan orsaka problem för hälsa och miljö är låg i kosmetiska produkter i Sverige. För att säkerställa att produkterna är säkra behöver dock listan över tillåtna ämnen uppdateras i kosmetikalagstiftningen. Det slår Kemikalieinspektionen fast i en rapport som nyligen överlämnats till regeringen.

Läs mer på KemIs webbplats >>

Rapporten finns här >>