MSB: Vägledning för att förhindra terrorattacker med kemikalier

MSB har publicerat en vägledning riktad till företag som hanterar kemikalier. Vägledningen syftar till att hjälpa verksamheter som hanterar kemikalier och kemiska produkter att bättre skydda sig mot terrorism och annan allvarlig brottslighet. Informationen riktar sig till alla företag, men främst mindre verksamheter, som hanterar akut toxiska, explosiva och oxiderande ämnen eller så kallade sprängämnesprekursorer. Sprängämnesprekursorer är t.ex. väteperoxid och aceton.

Läs mer på MSBs hemsida.

Läs vägledningen.