ECHA: Så lönsamt är Reach

EU:s regelverk för farliga kemikalier, Reach, sparar samhället stora kostnader i form av minskade hälsorisker. Det hävdas i en ny studie från EU:s kemikaliemyndighet ECHA. Enligt rapporten överstiger de ekonomiska vinsterna med Reach dess kostnader med faktorn 15 mot 1.

ECHA drar i rapporten slutsatsen att exponeringen mot kandidatämnen minskat avsevärt de senaste åren, mycket tack vare Reach-lagstiftningen. Samtidigt konstaterar myndigheten att det fortfarande är av yttersta vikt att den återstående användningen av farliga kemikalier minskar ytterligare.

Rapporten "Socio-economic impacts of Reach authorisations" finns att hämta här >>

Källa: Aktuell hållbarhet Direkt 21/9 2017